Học bổng Monbusho là học bổng gì? Làm sao để xin được học bổng này?

là tên tiếng Nhật của “Bộ Giáo dục Nhật Bản”.


là học bổng do Chính phủ (Bộ GD) Nhật cấp cho các sinh viên có thành tích học tập xuất sắc, áp dụng cho các nhóm ngành từ trung học chuyên nghiệp đến tiến sĩ.

Người trả lời bài này đã nhận được học bổng Monbusho theo ngành Kỹ thuật Điện tử, khối Cao đẳng Kỹ thuật, năm 1998, theo tiêu chuẩn của trường Đại học Giao thông Vận tải HN: top 5 người có điểm tổng kết học kỳ 1 năm thứ nhất cao nhất .

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *